VÉDŐBESZÉDEK A PANNONHALMI SZEMLÉBEN

Harminckettedik védőbeszéd


Ki látta azt, aki egy fiút sem

nemzett? Kandinak kemény a kenyere,

szinte égetett tégla. Többször elhitte,

hogy imádkozik, pedig csak sós

szélt fújt az Istenre, hátha az óceán,

mint a vízpernye arcába vág annak, aki

nem adhat úgy, hogy alszik. „Te a fiadat

adtad, már akármiért, Ábrahámnak

cserébe. Az áldozati tűzhöz mindig

kell a rőzse. Mit tegyek magamból

a világ tüzére?” Vízpernye a szó, süket

aki hallja, addig tetteti, nem hall

semmit. Örülhet a Kandi,

elhiszi, hogy áldozat. Tettek nélkül

fogalma sincs arról, hogy a tettes mit

fizet. Azzal, hogy él. Azzal, hogy a tett

után is meg kell halni.


Harmincnegyedik védőbeszéd

(sumér tábla)


Elrejtőzni az alvilág nádasában, erre

Kandi nem gondolhatott, hiszen a süppedős

föld a lába alatt evilági volt, mint vizes

tenyeréből visszatükröződő arca. Kezét

gazella kezévé nem változtatta semmi,

kiáltása nem lett kendő a tájon, nem

borította be a látóhatárt. Arcát

kezével, mintha fésűvel, véresre szánthatta,

nem lett termékeny barázda, nem vált

földdé arcán a ránc. Ahogy öregedett,

kiszikkadt magja, a búza, szakállát vágta

gabona helyett. Elrejtőzni az alvilág

nádasában, pedig émelygett az iszapos

láp szagától, bugyborékolt lába alatt

a sár. Közel s távol nem talált

ekét, amely kezét, ha lehanyatlik,

visszafordítaná.Kategória: FRISS KÖZLÉS, VÉDŐBESZÉDEK | A közvetlen link.