REPÜLŐ SZŐNYEG-VERSEK AZ ÉSBEN

A március 29-i Élet és Irodalom egy csokorra valót közölt a Repülő szőnyegből

102. A királylány dala

(Haragosi-strófa)

Hol a szeme? meregeti, ez a pofa eredeti, torkos kicsi sárkány.

Csak a tüzet eregeti meg a ropit eszegeti, torkos kicsi sárkány.

Ha a ropit eszegeti, tele van a keze neki, torkos kicsi sárkány.

Tele van a keze neki, jön a Papa, az is eszi. Mégis, ki vigyáz rám?


103. Újévi éjjeli varázslat

(Száncsengő-strófa)

Később lesz éjfél most.

Elkongatják sajnos.

Hajnal jön? Nem fontos.

Később lesz éjfél most.


Két pandúr megzakkan.

Minden húr elpattan.

Elpattan minden húr.

Megkattan két kandúr.


Két kandúr nyávoghat.

Két pandúr távoktat.

Távoktat két pandúr.

Már rothad két kandúr.


Később lett éjfél most.

Elkongatták sajnos.

Engedjél – hajnal jön –

álmomban megszöknöm.


105.  Áldozat

(két lábú choriambus)


Lelkem a tó, visszaadom.

Vízre vetem parti zaját,

partra dobom mély közepét.

Nem marad ott tónyoma sem.
106. Szapphói visszhang

(három lábú/két lábú choriambus+bachius, hangsúlyos licenciával)

Férfikorom, férfikorom, mit tegyek én, ha itthagysz?

Nem csak öreg, újra gyerek lehetsz még.107. Téli fa

(choriambus+jambikus dimeter – jambikus dimeter+choriambus)Lombja lehullt és tántorog.

Szálegyenes, de ága fent

kapaszkodik, húzza a szél,

az rázza meg mély gyökerét.108.  Démétérhez

(philikoszi 5 lábú choriambus+bachius)Vissza se kaphat, csak a föld. Elvetem, aztán aratom lelkemet. Újraszülhetsz,

földanya, híg sárban a testem, belemoshatsz, veled alszom, de a csókod ébreszt.109. Parázs

(willamowitziánus)


Fölszabadít Willamowitz:

parázs éled szótagomon,

mindig másik éledezik.

Első ütem messzelobog.

Csak kitartó lángja legyen

tűzzé tenni énekemet!


110. Keleti tó

(aiszkhüloszi ionicus tetrapodia-ionicus tripodia)Jön a gácsér, feje villan, bukik is már

le a hínára felejtett, feketés lápvizü tóba.

Csak a hal nézi ezüstös ragyogással:

feje szétnyílt, de a pikkely szeme szétszórja, amit lát.


116. Téli elefánt

(ionicus dimeter)
Füle mint kék falu kagyló

a hidegtől remeg egyre,

kerek ormánya lecsügged.

Szeme két csík. Hova tette?


Elefántnak sok a dolga –

koratélben ki se látszik.

Az a munkája ilyenkor,

hogy egész nap ele-fázik.

117. Éjszakai pillangó

(ionicus a maiore)Kislány fut az éjben, csak a

testét viszi rossz végzete.

Autó csikoroghat, neki

nincs más, ez a fél élete.


Fáradt szive megbünteti,

fölszenteli félénk szava –

hosszú haja testét köti,

megfürdeti éj harmata.
118. Fekete lepke

(ionicus a maiore+harmadik paión)Táncolt a fekete lepke,

szárnyát ide-oda tette.

gyászol, de a feje táncol,

búcsúzkodik a virágtól.


Harmat vize sose érje,

félig repül a bibére.

Színét vize sose oldja,

szomját csak a zene oltja.119. Molylepke

(palimbachius)Molylepke, molylepke,

szárnyát kitől vette?

Nem tudja, hol vette.

Röptét sem érted te –


Hogy könnyen élhesse,

úgy Isten éltesse,

azt hitte, nincs élet,

úgy lett, hogy eltévedt.120. Patkányország

(ionicus a maiore+spondeus)Felbomlik az ország,

mindjárt sok a patkány.

Játszunk a szeméttel,

szájunk se ragad már.


Rágcsál a miniszter,

rágcsálhat a pék is.

Rágcsálhat az Isten,

rágcsálhatok én is.

Kategória: AKTUÁLIS, FRISS KÖZLÉS, REPÜLŐ SZŐNYEG | A közvetlen link.