REPÜLŐ SZŐNYEG-VERSEK AZ ÁPRILISI 2000-BEN, A MÁJUSI JELENKORBAN ÉS MOZGÓ VILÁGBAN

Újabb Repülő szőnyeg-darabok jelentek meg a tavaszi lapokban. A 2000 jubileumi számában ritka görög mértékek, a Jelenkorban arab, perzsa és szanszkrit formák, a Mozgó Világban pedig a francia ballada-forma változatai. Ízelítőül álljon itt a Jelenkorból néhány egzotikus mérték.

163. Bordal

(rubái[1])

 

Bort ittam az éjjel: pirosan vert szivemen.

Borban van a nincsen: de piroslott szivemen.

Nincs más, csak a bor van: van a nincsen, van a van.

Borban csak a nincs van: ül a fészkén, szivemen.

 

 

 

164. Egy sötét archoz

(mutakaríb[2])

 

Sötétebb a tűz, mint a víz, mint az ég –

ahogy lobban őrlángja, már bontja szét.

Ha éjjel takarhat, ne fedjen be Nap.

Sötétebb az arcod, ha tűz látja csak.

 

165 A brazil diszkótűz

(slóka[3])

 

Tűz nyalta szét az ajtót, és füstfüggönnyel takarta be

sok száz kamasz fiú vállát, sok száz kamasz leány kezét.

Zsugorodik a tér, hogyha Agni[4] tombol, megéhezik,

csontig rágja, utána meg porrá őrli, amit hagyott.

Vigasztalni hamis szólam, kétségbe esni színpadi.

Főnixet emlegetnünk kár, ízléstelen a bánatot

megörökítenünk: inkább hallgasson el a slóka is.

 

 

 

166. Költő a múzsához

(indravadzsra[5])

 

Nekem nem asszony: csak a Hold szül embert.

Több hónapot vár, hasa árka fénylik,

az égre szülné, folyik át ezüstje.

Fel nem nevelné: a tejútra hagyja.

 

Szoptatni nem kell: elesége bánat.

Szeretni nem kell: vakon ég a füstje.

Temetni nem kell: örökéletű lesz –

emlékezetből kifeszítve ágya.

 

167 Virágének

(vaszintatilaká[6])

 

 

Táncolj, virág, azok a szirmok azért születtek,

hogy szélbe szórd, amit a táncod alatt kiszórhatsz.

Hullt már szirom fekete földre, alatta fekszem,

küld fel sziromszavad az égre, repülj fel érte.

168 Első csók

(árjá[7])

Édes lehelete tárkony,

feliszod, csak a foga látszik, gurul el a gyöngy,

belédharapja a lelkét,

sóhaja odasimul az ibolyához,

 

lehúz haja, vigyázz, csupaszon is

elönti testét. Mint a tavaszi fénytől

fázó fecskemadártoll,

búcsúzz el leheletétől már –

 

 

169 A halottak ideje

(rímes ganavritta heptameter[8])

 

Mire vársz? Nem szól fülemüle, csak a fül cseng, a madárszó hallgat.

Visszhang települ a testbe a tájból: azt hiszi új teret adhat.

Mire jut a fülemüle, a madárszó? A tavasz csak a testnek a vére.

A halottaknak az évszak csobogás: forgat a víz, de mivégre?[1] Perzsa forma: Omar Khajjam kedvenc versformája. Képlete: –vv |–vv |–vv|- ahol  a második versláb helyett kettős trócheus, a harmadik helyén pedig molosszus(—) is állhat. Ezúttal nem használtam helyettesítő lábakat. A négy soros strófák rímképlete aaxa, ahol az a sokszor önrím.

[2] Firdauszi Királyok könyvének négy soros versformája, perzsa mérték. Képlete: v–v–v–v-, rímképlete aabb.

[3] Óind mérték: a két szanszkrit eposz, a Ramajana és a Mahabharata formája. Képlete: xxxxv–x||xxxxv-vx. Az xxxx lehetőleg ne legyen kettős jambus.

[4] A tűz istene. Három alakban létezik: az égen mint Nap, a légben mint villám, és a földön mint a tűz. Ő közvetíti az áldozatot az istenek és az emberek között. „Hétnyelvűnek” is nevezik, mert hét nyelvvel képzelték el, ezekkel nyalja fel az áldozati vajat. (Vekerdi József jegyzete)

[5] Az óind aksaravritta vagy vanavritta verselés egyik mértéke. A sorok elején és végén állhat közömbös szótag, de a sorok belsejében csak egyetlen lehetőség van a szótagok időértékére. A négy soros strófák sorainak képlete x-v–vv-v-x.

[6] Az óind aksaravritta vagy vanavritta verselés másik fontos mértéke, Kaliásza használja sokat. Képlete: –v-vvv-vv-v-x

[7] A ganavritta verselés négy soros strófákba rendeződő változatos formája. Az első és  a haramdik sor három lábú, mindegyik szabadon négy morás: azaz daktilusz, anapesztus, spondeusz, prokeleuzmaikus és amphibrachisz is lehet. A második sor ötödféllábas, az első négy láb szabad négymorás, utána zárószótag következik. A negyedik sor szintén ötödféllábas, de  aharmadik láb helyén egyetlen rövid szótag áll.

[8] Hét lábból felépülő sorok, a lábak négy morásak (amphibrachisz kivételével szabadon választhatók). A sorok zárólábai spondeuszok. Páros rímekkel csengenek össze. Dzsajadéva Gitagovindája íródott ebben a formában – Weöres Sándor ültete át magyarra.

Kategória: AKTUÁLIS, FRISS KÖZLÉS, REPÜLŐ SZŐNYEG | A közvetlen link.