NEVETŐ OLTÁR

Bohóc-arcán a kín és az összpontosítás

felváltva fénylik. Fehér púder

takarja ráncait, a vörös hólyagfény orra

körül hosszú esti ivások lángnyoma.

Úgy beszél hozzád, mint akinek nem

a szíve az otthona. Epéjében van otthon,

irritált, mint visszafésült szálú szőnyegek,

amiken a minta, mint a jojózó tekintet,

könnyen émelyít. Hány álomban volt közünk

egymáshoz, nem tudom, de hiába küzdök,

én vagyok máshol, ő van itt. Mikor beléptem,

már észrevettem szájzugában, valami rossz

következik. Mint aki túl sokáig fojt el

nevetést, ellilultak homlokán az erek,

tudtam, hogy nem búcsúzik, szemében mégis

integetni kezdett, mint gyűlölt,

de rögtön mosolyt erőltető ismerős, hogy „ég

veled, hogy ég veled, hogy ég veled”. Tátott

száján, mint egy abbahagyhatatlan röhögés

közben titokban szippantott levegő – sehol se

volt nyoma, mégis tudtam, ki hal meg, én

vagy ő.

***

A lombrázó szélben nem volt

lomb, csak száraz, égig érő gally-gyertya,

tavaszi jegenye. Az egész fa rázkódott,

a tavasz nevetőgörcs volt, hogy mégsem lett

ősz. Néhány rügy látszott csak a kipattanás

előtt, ujj végén körömseb, olyan nagyra

nőtt, fölmászhatatlan, mint hívó szédület, ami

folyton hátradönt. Egy padon ültem a

jegenye alatt. Észrevettem a tetején egy

madarat. Csőre mintha még följebb hívta

volna, fejét hátravetve eget karcolt

vagy bogarat forgatott ájult ütemben.

Kinyílt a torka, de nem dalolt, hangtalan

rázkódott, nevetett. Mint idegrángás,

futott ki a fából több évszaknyi, madárrá

vált önkívület. Annyit tudott csak, amennyit

a tavasz rajta keresztül tudott.

De nevetett. Velem nem alkudott.

***

A „zsírsár”, mondták, és tényleg,

ahogy a gyászhuszárok ásóval felásták,

mint egy test belsejében a rossz anyagcserétől

az elkásásodó lipid-rétegek, rezgett

a föld zsírja, súlyos és üres volt, mint

a megemésztett rémület. A gyászolók

marionett-alakok. Az egyik pálcika-lábán

egyensúlyozott, látszott, vigyáz, ki ne

pukkanjon, be ne dőljön. A másik bibircsókos

száját zsebkendőbe törölte, egyenletesen kente

rajta el a mosolyt. Voltak hókaarcú, karót nyelt

fehérek, hunyorgott a szemük, csuklottak

szinte, figyeltek, úgy maradtak

illemtudók. Aztán beomlott a

zsírsár. Egyszerre pukkant ki a gyásznép,

mintha hányna, rázta őket a zsigeri

lárma, hosszú, kitartott, könnyező röhögés

borította be őket, mint a láva. Kaparták

bőrüket, nem fáj, miért fájna, huhogtak,

csuklottak ájulásig – mint aki sosem jut

egyről kettőre, életből

halálba.

(Élet és Irodalom 2011. július 8.)

Kategória: A HÁRMASOLTÁROK, AKTUÁLIS, FRISS KÖZLÉS | A közvetlen link.