BIBLIOGRÁFIAKönyvek:

 • úgy felejti nyitva, versek, Magvető, 2021
 • Földabrosz, versek, Magvető, 2019.
 • Nem követtem el, versek 2011-13, Magvető, 2017.
 • Repülő szőnyeg, versek, Magvető, 2015.
 • Dekonstruált ritmika, szaktanulmánykötet, Ráció, 2014.
 • Hármasoltárok, versek, Új Palatinus, 2013.
 • Választóvíz, versek, Új Palatinus, 2011
 • Pentagram, versfordítások, Parnasszus Könyvek, 2009
 • Sandfuge, két nyelvű válogatott versek, ford. Kalász Orsolya és Monika Rinck, Reihe Literatur merz&Solitude, Stuttgart, 2009
 • Egy (két ) hang – Berzsenyi Dániel válogatott versei, utószó, jegyzetek, szerk., Új Palatinus, 2009
 • 7 poets, 4 days, 1 book – Renga with 6 other poets, Trinity University Press, 2009
 • Homokfúga, versek, Új Palatinus, 2008
 • Amíg alszom, vigyázz magadra,versek, Új Palatinus, 2006
 • Napfoltok, versek, Liget, 2001
 • Merülő szonettek, versek, Belvárosi Kiadó, 1998
 • Kereszthuzat, versek, Liget, 1996
 • Öt ajtón át, versek, Liget, 1994

Tanulmányok, kritikák, elemzések, esszék, készített interjúk:

 • Kányádi Sándor: Vannak vidékek, verselemzés, Iroodalmi Magazin, 2019/2
 • A dickinsoni vulkán, esszé Emily Dickinsonról, Parnasszus, 2018/2
 • Távol-keleti vonások Weöres Sándor háromsoros verseiben in. Beszélhetnek a kortársak, Ráció, 2017.
 • Ritmikai szimmetriák és fraktálok Weöres Sándor Magyar etüdök-verseiben – in “Tánc volnék, mely önmagát lejti” – tanulmányok Weöres Sándorról, PIM, 2016.
 • The Confession of the Impersonal about Emily Dickinson – in The Arts of Attention, L’Harmattan, 2016. pp.55-63
 • Le Protée hongrois : Sándor Weöres
  Interview avec István László G., Párizsi Magyar Intézet honlapja, 2013. január
 • A Hűség állata, Litera, 2012. augusztus
 • Weöres vizsgálódások, Irodalmi Páholy, 2011. április
 • Weöres Sándor – A benső végtelen felé, Holmi, 2011. április
 • A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendja Weöres Sándor Magyar Etüdök-verseiben, Studia Caroliensia, 2010/4, 155-179
 • Markó Béla szonettjei elé – miniesszé Kalligram, 2010. február
 • Sylvia Plath fordítása elé – miniesszé, Parnasszus, 2009. nyár
 • Körpanoráma: ablakok négy irányba – Turczi István Minden ablak nyitva, válogatott műfordítások, Új Könyvpiac, 2009. április
 • Remélem, belátnak – Rácz Péterről, Tempevölgy, 2009. január
 • Követési távolság – Gergely Ágnes: Tigisláz, Élet és Irodalom, 2008. november 15.
 • Ex Libis – Rácz Péter, Schein Gábor, Lanczkor Gábor, Borbély Szilárd könyveiről, Élet és Irodalom, 2008. október 31.
 • Bagolyírtás Vendégváró – Spanyolnátha, 2008. Ősz
 • „A virtuális valóság filozófiája” – beszélgetés Katerina Taratutával, Könyvhét, 2008. július
 • „ Mediterrán líra” – beszélgetés Simone Inguanezzel, Könyvhét, 2008. június
 • „A Világ zárójelbe van téve” – interjú Chris Chryssopoulossal, http://www.barkaonline.hu, 2008. május
 • Eζομολουητικπή φούνκα (The Writer as a Reader), ВНМА Іδεων, 2008. április 12, athéni újság
 • A csönd megszólítása – kritika Paul Auster verseiről, Műút, 2007. december
 • From where you stand, how do you see the tangle of mother tongue and nationhood? – 1 paragraph IWP, 91st meridian Vo 5 Fall 2007.
 • Versben bujdosó hangra figyelve, miniesszé Nagy Lászlóról, Parnasszus, 2007, nyár
 • Elmozdult tükörben, Mesterházi Mónika, Sors bona c. könyvéről, Élet és Irodalom, 2007. június 1.
 • Vonzások és taszítások, Thackeray könyvéről, Népszabadság 2006. szeptember 7
 • Thackeray, a „világi prédikátor”, Népszabadság, 2006. szeptember 21.
 • „A teljesség igényével” – Ferencz Győző Radnóti-monográfiájáról, Élet és Irodalom, 2006. április 7.
 • Madarak rokonának rokoni szeretettel, Rába Györgynek, Liget, 2004, június
 • Utolsó lakoma Simon Balázs: Halálgondola, Jelenkor, 2003, december
 • The Confession of the Impersonal (A személytelen gyónás) – Emily Dickinson verseiről – Pannonhalmi Szemle, 2001. (nem jelent meg)
 • A tanóra mint szertartás, Népszabadság, 2000. október 28.
 • A vers élettana – Weöres Sándorról I., Liget, 2000, április,
 • A vers élettana – Weöres Sándorról II., Liget, 2000, május
 • „Hány karártos az aranygyapjú? Orbán Ottó: Hatvan év alatt a föld körül, Élet és Irodalom, 1999. november 5.
 • A vers élettana – A kifosztottság költészete Sylvia Plathról, Liget, 1999, április
 • Montázs a Visszaszámlálásból, Magyar Évával, Liget, 1998, szeptember
 • A vers élettana – Kálnoky László költészetéről. Liget, 1998. augusztus
 • Vas István költészetéről, Liget, 1998. március
 • A vers élettana – Jékely Zoltán költészetéről, Liget, 1998. június
 • Cáfolat. Liget, (Rába György Észrevétlen) 1998. szeptember
 • Egy világ van, Visszaszámlálás, Liget, 1998. március
 • „A felejtés szertartásai” Tóth krisztináról, Élet és Irodalom 1997. dec. 5
 • A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 1, Liget 1997. április
 • A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 2. Liget 1997. augusztus
 • A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 3. Liget 1997. szeptember
 • „Az inspiráció versei” – Simon Balázs: A mi lakománk. Lectisternium, Élet és Irodalom, 1997. máj. 9.
 • „A külső meditáció versei”: Horkay Hörcher Ferenc: Fényudvar, Élet és
 • Irodalom, 1997. márc.
 • Jegyzet, Liget, 1996 április
 • Olvasatok egy nyitott könyvből, Rába György költészetéről, Liget, 1995, december
 • Az otthonosság maszkjai, W.B.Yeats költészetéről, Nagyvilág, 1995, 7-8.
 • Do Aspect and TenseExist in the Retarded Mind?, a limited examination of Benjy Compson’s Idiolect in Faulkner The Sound and The Fury, The Odd Yearbook, 1993, Eötvös Loránd University

Fordítások:

 • Emily Dickinson újabb öt verse, Alföld, 2019. augusztus
 • Emily Dickinson újabb nyolc verse, in. 2000, 2018/2
 • Emily Dickinson újabb hét verse Parnasszus, 2018/2
 • John Donne: Angyali üdvözlet és Passió in Credo 2016/1.
 • Charles Bernstein versei in Beomlott mondatok, 2015
 • Emily Dickinson újabb nyolc verse, in 2000, 2015. április
 • Henry Howard Surrey Szonett in Fremantle, Liz: Vezércsel, 2014.
 • Simon Armitage, válogatott versek, JAK világlíra, L Harmattan, 2013.
 • Simon Armitage versei, Nagyvilág, 2013. 2.
 • Sinead Morrissey versei, Nagyvilág, 2011. 7-8.
 • Adrian Grima versei, Irodalmi Jelen, 2011. június
 • Pentagram, versfordítások, önálló verfordítás kötet, Parnasszus Kömyvek, 2009.
 • Sylvia Plath három verse, Parnasszus, 2009 nyár
 • Emily Dickinson versei, Nagyvilág, 2009. június
 • W.B.Yeats: Szavak, talán zenére I-XXV in. 2000, 2009. március
 • George Szirtes: Angol versek, Corvina, 2008.
 • Owen Sheers versei, Nagyvilág, 2008 augusztus
 • Skót bárdok, magyar költők, Ráció, 2007.
 • James Dillon: Philomela, Jövő Háza Teátrum, Budapesti Őszi Fesztivál, 2006. október 13.
 • Zérus – Sinead Morrissey versei a Trafóban, Imreh Andrással és Mesterházi Mónikával közös fordítás 2005. október 11-12.
 • Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere, HVG, 2005.
 • Belső terek– 25 év 25 skót verse, Parnasszus könyvek, 2004.
 • W.B.Yeats: A kócsag tojása, in. A csontok álmodása, válogatott drámák, Nagyvilág-könyvek, 2004.
 • James Joyce, Kisebb művek, Arctis, 2002.
 • Sylvia Plath válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 2002.
 • Ted Hughes Születésnapi levelek, Európa, 2001.
 • Kristálykert: kortárs kanadai angol nyelvű költők kétnyelvű antológiája, Magyar-Kanadai Baráti Társaság. 2001.
 • W.B.Yeats, válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 1999.
 • James Joyce költemények, 1999, Orpheusz, 2002, Arktisz
 • James Joyce költemények, Átváltozások, 1997. augusztus
 • Emily Dickinson 721., Holmi, 1997. március
 • William Shakespeare 18. szonett, Holmi, 1997. március
 • W.B.Yeats versek, Nagyvilág, 1995. augusztus
 • Geoge Szirtes három vers, 2000, 1994. március

Antológiák:

 • Szép versek, Magvető, 2019.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2019.
 • Szép versek, Magvető, 2018.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2018.
 • A századelő költészete, Magyar Napló, 2017 – válogatás az Év verseiből, 16 év
 • Önlexikon, Cédrus Művészeti Alapítvány, 2017.
 • Kortárs költőverseny 2011-2016, Kortárs, 2017.
 • Szép versek, Magvető, 2017
 • Az év versei, Magyar Napló, 2017.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2016.
 • Szép versek, Magvető, 2016
 • Gde szu vrata? szerb antológia, Novi Sad, 2015. június
 • Szép versek, Magvető, 2015.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2015.
 • Hon a hazában, verselemzések, Liget, 2014.
 • Szép versek, Magvető, 2014.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2014.
 • Szép versek, Magvető, 2013.
 • Testet ölt, verselemzések, Liget, 2013.
 • Szép versek, Magvető, 2012.
 • Fénycsóva lobban, verselemzések, Liget, 2012.
 • Szép versek, Magvető, 2011.
 • Vigyél át, révészem, verselemzések, Liget, 2011.
 • Lexikon der Sperrigen Wörter, Akademie Schloss Solitude, 2010
 • Η κοινή μας φούγκα Ανθολογία νέων Ούγγρων ποιητών, Γαβριηλίδης, Athén, 2010
 • Things Beyond Control, Akademie Schloss Solitude, Jahrbuch 10, 2010
 • Szép Versek, Magvető, 2010.
 • New Order, Hungarian Poets of the Post 1989 Generation, ed. by George Szirtes, ARC Publication, London, 2010.
 • Hogy öt – Tíz éves a Spanyolnátha, Spanyolnátha, 2009.
 • Jelenlét 50, Petőcz András 50. születésnapjára, Spanyolnátha, 2009.
 • Verses Öröknaptár– verselemzések, Liget, 2009.
 • Szép versek, Magvető, 2009.
 • Az év versei, Magyar Napló, 2009.
 • Szép versek, Magvető, 2008.
 • Átélések, Tinta, 2007.
 • Szép versek, Magvető, 2005.
 • Költők könyve, Noran, 2003.
 • Nincs és lehet között, Masszi Kiadó 2002.
 • Visszaszámlálás, beszélgetőkönyv, Liget, 1988.

Előadások, felolvasások, szerzői estek, konferencia-szereplések, interjúk:

 

 • „Tandori, a szomszéd”, esszéelőadás Tandori halálának negyedik évfordulójára, Bufdapest, Lánchíd utca 23, 2023. február 13.
 • Áthallások, Szöllősi Mátyással és Bánki Évával – költői est, Nyitott Műhely, 2022. december 16
 • Parnasszus írótábor – meghívott előadó, Neszmély, 2022. július 11.
 • A Szépíró olvas – G. István László estje, moderátor: Áfra János, Debrecen, Irodalom Háza, 2022. június 22
 • „A divathullámot megkerülve lett Artisjus-díjas költő -interjú az Artisjus-díj kapcsán, Gáll Anna, Index, 2022. június 14
 • Parnasszus TV – interjú, a 2022/3 szám verse: Hamvazószerda, 2022. április 26.
 • Versek a békéről – Különbéke, MTV 1, Duna TV, 2022. április 11.
 • Versmaraton, Az év versei, felolvasás, 2022. április 11.
 •  „Mondd a nehezen mondhatót” – interjú Nemes Nagy Ágnesről – Reformátusok lapja, 2022/8, pp. 12-15,
 • Ötös – Klubrádió, meghívott vendég, 2022. március 9.
 • Nemes Nagy Ágnesről – interjú, Duna TV, 2022. február 12
 • Isa Pur – Literature Around the World – felolvasás, Magvető Café, 2022. február 5.
 • Nemes Nagy Ágnes 100, Juhász Anna irodalmi estje – meghívott előadó, MOM, 2022. január 19.
 • Egy flaneur filozófiája, tanulmány Nemes Nagy Ágnesről –  Irodalmi Magazin  – konferenciatanulmány, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2021. november 12
 • „Mintha ág csapna ki a szemből” – interjú Fekete Richárddal a „Villanó por című versről”, Jelenkor, 2021. október,
 • Pilinszky János száz éve született, PILINSZKY 100 – Centenáriumi beszélgetés Pilinszky János költészetéről, Veszprémi Egyetem, 2021. október 1.
 • Quasimodo Költőverseny, felolvasás, díjátadó, Balatonfüred, 2021. szeptember 17-18.
 •  Beszélgetés az úgy felejti nyitva kötetről – Irodalmi Újság, Kossuth Rádió, 2021. szeptember 12

 

 • Elaborating on Bouju’s Second Epimodern Value: New Ways of Using Secrecy in Contemporary Poetry Written in Hungarian and English – (Comparative Analysis of Tibor Juhász and Kei Miller’s Poems), The Epimodern Condition II.Workshop on Epimodern Literature organized by the Research Group on the Contemporary Central- European Novel of Karoli University and the Institute for Literary Studies of The Research Centre for the Humanities ; supported by the French Institute of Budapest, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Bp., Ménesi út 11-13
 • Pilinszky János versnyelvének utóélete Tandori Dezső Töredék Hamletnek című kötetében, Pilinszky János-konferencia az Irodalmi Magazinnal, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2021. június 4
 • Kegyelmi mintáztok – interjú az úgy felejti nyitva kötetről, Rácz Péterrel, Népszava, 2021. június 4
 • Egy kőhöz pedig van két kezünk” – interjú az úgy felejti nyitva című kötetről Jánossy Lajossal, Litera, 2021. április
 • úgy felejti nyitva, könyvbemutató beszélgetés, felolvasás, Szegő Jánossal, 2021. április 11. – onine
 •  Versfelolvasások: A Héven, A templom, Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár, 2020. április 11
 • Angol nyelvű versfelolvasások: Cronos, Abraham, ford. George Szirtes, Versopolis, Artists for Climate Awareness, 2020. április
 • Írók az iskolában – konferencia az Irodalmi Magazin Iskola számáról  Budpest PIM, 2019. október 25 
 • Írás és kreatív írás tanítás – interjú Pataky Adriennel, Irodalmi Magazin, 2019. ősz
 • Meghalnod is egyedül kell – interjú a Földabroszról a revizronline-on, Marton Évával, 2019. június
 • Mostantól én vagyok az Apa, interjú a Földabroszról a Literán Fehér Enikővel, 2019. június
 • Irodalmi Újság, interjú a Földabroszról a Kossuth Rádióban Nánási Anikóval, 2019. június 16.
 • Földabrosz, Könyvbemutató – Mesterházi Mónika moderálja. Magvető Café, 2019. április 11.
 • Költészetnapi versmaraton az Év versei antológiából, PIM, 2019. április 11.
 • Panel Magazin lapszámbemutatója – két angol vers Dányi Dániel fordításában (Hetedik védőbeszéd, Hetvenharmadik védőbeszéd), Massolit Könyvesbolt, 2019. március 30.
 • Szépíró-Klub – beszélgetés az Olvasásról, Harmath Artemisz vendégeként, Örkény István Könyvesbolt, 2019. március 5. 17h
 • Interjú Tandori Dezsőről, Kossuth Rádió, Jó napot Magyarország, 2019. március 5.
 • Parnasszus lapszámbemutató és Tandori emlékest, felolvasás, Nyitott Műhely, 2019. február 25.
 • Tando Ritus Est – Felolvasás Tandori halálára emlékezve, Szépírók Társaságának szervezésében, Bp., Három Holló, 2019. február 22.
 • Norman Jope: Gólyák és rétesek című verseskötetének bemutatója az Apokrif szervezésében, Írók Boltja, 2019. február 5.
 • Vers napról napra, Kossuth Rádió, 2018. november 29.
 • „Akcentus nélkül csak a félelem nyelvét beszélem” – konferencielőadás Tóth Krisztina két verséről és Tony Harrison egy veséről, Közép-Európa a komparatisztikában konferencia, Bp., Benda Kálmán Szakollégium, 2018. október 18.
 • Instant feltámadás, beszélgetés és felolvasás a 2000 folyóírat estjén, 2018. február 13. Magvető Café
 • Szép versek Színház, A-J, Magvető Café, 2017. október 2., 2018. április 11.
 • Nem követtem el -Irodalmi Újság- rádióbeszélgetés Bognár Mónikával, 2017. szeptember 17.
 • Art Capital – A Nap verse, Weöres Sándor: A benső végtelenről, Szentendre, Kmetty Múzeum, 2017. szeptember 17.
 • Esterházy emlékolvasás, PIM színpada, 2017. július 14.
 • „Kandinak meg kell halnia” interjú a kötetről, Zádori Zsolt, Könyvhét Magazin, Magvető, 2017. június
 • Nem csak egy kaland – Magvető est, Könyvhét, Radntói Színpad, 2017. június 9
 • Nem követtem el – könyvbemutató, Krusovszky Dénes laudál, Magvető Café, 2017. május 29.
 • Vers napról napra, Kossuth Rádió, 2017. május 12
 • Az év versei, 2017. versmaraton, Magyar Rádió Márványterme, 2017. április 11.
 • Eleven 11, Költészetnap a Magvető Caféban, felolvasás, 2017. április 11.
 • „Vagy ha úgy nem, a vakságnak kiürítem poharát” – lírai esszé Arany János Őszikék-balladáiról, konferenciaelőadás, Arany János változó időkben, Budapest, KRE, 2017. április 8.
 • Költészetnapi versmaraton az Év versei antológiából, Magar Rádió Márványterme, 2017. április 11.
 • Költői est, Ra Heeduk korai költőnővel, Budapest, KOGART Ház, a Korean Cultural Centre rendezésében, 2016. június 23.
 • Vári Zsófia Párkeresés, kiállításmegnyitó, Festtisztít Galéria, Budapest, 2016. május 30.
 • Soteria, költői est, Ménes Attila moderálásával, Kazimir Klub, Budapest, 2016. május 25.
 • REHAB Critical Mass, SorSok, költészetnapi irodalmi árverés, felolvasás, Gödör Klub, 2016. április 10.
 • Költészetnapi versmaraton az Év versei antológiából, Magar Rádió Márványterme, 2016. április 11
 • Balatonfüredi Kis Könyvfesztivál Lázár Júliával és Dóra Attilával, 2016. április 23.
 • Költőverseny, a Kortárs Kiadó estje, PIM, 2015. december 8.
 • Bollobás Enikő Emily Dickinson-monoráfia bemutatója – PIM, elhangzanak a versfordításaim, 2015. október 21.
 • Vagány Históriák 3, Bach Máté képei, zene, vers, Olvasók éjszakája, Örkény Könyvesbolt, 2015. október 10.
 • A Győri Műhely folyóirat felolvasóestje, PIM, 2015. szeptember 29.
 • Független Irodalmi Napok – Idő a Versben, Vers az Időben, felolvasás, Füvészkert, 2015. szeptember 20.
 • X beszélget Y-nal, költői est a PIM-ben, kérdező: Krusovszky Dénes, 2015. szeptember 15.
 • Charles Bernstein, Beomlott mondatok, könyvbemutató,  – versfordítások, 2015. augusztus 28.
 • Lírai műhely vezetése, JAK tábor, Szigliget, 2015. augusztus 25-29
 • Selected – Vári Zsófia kiállítása, képek a Repülő szőnyeg verseihez, Brod  Stúdió, július 23.
 • A repülő szőnyeg bemutatója, Vári Zsófia képeivel, Barvich Iván, Török Máté zenélnek. Moderál Kállay G. Katalin, Nyitott Műhely, 2015. június 8.
 • Camelot? Csak egy makett. Kiállításmegnyitó Szabó Ádám kiállításához, Inda Galéria, 2015. május 27.
 • Irodalmi újság, rádióinterjú, Repülő szőnyeg, kérdező Nánási Anikó, 2015. május 3.
 • Rendhagyó irodalomóra a Szépírók Társaságának támogatásával, Gödöllő, református líceum, 2015. április 15.
 • Költőállomás, költészet napi minifesztivál az Impróban, a Repülő szőnyeg bemutatója. Moderál Szabó T. Anna, Rendhagyó irodalomóra Horváth Viktorral és Dés Lászlóval, 2015. április 10.
 • Versmaraton, Költészet napja, Az év versei bemutató, Thália Színház, 2015. április 10.
 • Belső Közlés – 1 órás rádióinterjú, kérdező: Marton Éva, 2015. március 16.
 • Dekonstruált ritmika bemutatója, Nyitott Műhely, moderál: Ferencz Győző, 2015. márc 10.
 • 25 éves a 2000, Dalnokverseny, 1. díj, Stúdió K színház, 2014. szeptember 12
 • Költői est a leuveni Magyarok Házában, Kállay G. Katalin moderálásában, Leuven, 2014. április 11.
 • Kerekasztal beszélgetés és költői est Horváth Csaba moderálásában, Károli Gáspár Református Egyetem, 2014. március 28.
 • Kívül-belül, JAK-fesztivál, felolvasás és beszélgetés Ughy Szabina moderálásában, Roham Bár, Budapest, 2013. december 7. .
 • A Hármasoltárok kötetbemutatója, Imreh András moderálásában, Nyitott Műhely, Budapest, 2013. november 5.
 • „Testet ölt” – Liget verselemző antológia bemutatója, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. október 24.
 • Versközelítések – Balla Zsófia és Báthori Csaba estje, beszélgetés A tizenkilencedik Nap-monológról Stúdió K. Színház, Budapest, 2013. október 18.
 • 100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Gödör Klub, Budapest, 2013. szeptember 28.
 • „Ritmikai szimmetriák és fraktálok Weöres Sándor Magyar etüdök-verseiben”, konferenciaelőadás a „Tánc volnék, mely önmagát lejti” Weöres-konferencián, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. szeptember 18.
 • Confession of the Impersonal„, konferenciaelőadás Emily Dickinson költészetéről az Art of Attention nemzetközi konferencián, Károli Gáspár Református Egyetem, Díszterem, 2013. szeptember 13.
 • Simon Armitage válogatott versfordításkötetének bemutatója, JAK tábor, Szigliget, Alkotóház, 2013. augusztus 29.
 • Stretnutia Fesztivál, szlovák és magyar nyelvű versfelolvasás, Igló, Könyvtár, 2013. augusztus 24. Lőcse. Városi Színház, 2013. augusztus 25.
 • A Hármasoltárok verseskötet első bemutatója, Reményi József Tamás, Könyvfesztivál, Millenáris, Márai-terem, Budapest, 2013. április 19.
 • „Csokonai 170” – Szabó Ádám szobrászművész kiállítása – az öreg Csokonai versei az én munkám. Rákóczi-ház, Miskolc, 2013. február 28.
 • Le Protée hongrois : Sándor Weöres Interview avec István László G. Orbán Gábor kérdez, Párizsi Magyar Intézet honlapja, 2013. január
 • A Füst Milán-díj átadója, Illyés Archivum, Budapest, 2012. december 5.
 • „Fénycsóva lobban” – Liget verselemző antológia bemutató, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2012. október 11.
 • 100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Petőfi irodalmi Múzeum, Budapest, 2012. szeptember 29.
 • Győri Műhely 3-4. számának bemutatója, versfelolvasás, Nyitott Műhely, Budapest, 2012. szeptember 17.
 • Vári Zsófia festőművész kiálításán két vers a Repülő szőnyegből (Sivatag, Párkeresés) – 2 festmény ihletője, Budapest, IF kávézó, 2012. szeptember 4.
 • Visegrad Fund, Nova Magnificia versét felolvassák szlovákul, Lőcse, 2012. július
 • Könyvhét, Szép Versek Maraton, Budapest, Rózsavölgyi Szalon, 2012. június 10.
 • Spring Poetry Rain, G. István László versek görögül, Nicosia, 2012. május 26.
 • Szerzői est, Lyrik Kabinett,  München, 2012. május 23.
 • Választóvíz bemutatója, Imreh Andrással, Budapest, Írók Boltja, 2012. április 10.
 • Ayhan Gökhan interjúja a Választóvízről, Prae, 2012. január
 • A Választóvíz kegyetlen anyag – interjú a Könyvhét c. lapban Szepesi Dórával, 2012. január
 • Szepesi Dóra interjúja a Választóvízről a Bárka online-on, 2011. december
 • 100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Műcsarnok, Budapest, 2012. szeptember 24.
 • A verset nem főzni kell, hanem megtalálni, interjú Lackfi Jánossal, Jelenkor, 2011. július
 • Adrian Grima szerzői estjén felolvasás és fordítás, Budapest, Coffee Jubilee, 2011. június 23.
 • Felolvasás Karla Kelsey, amerikai költőnővel, Budapest, Massolit Könyvesbolt, 2011. június 15.
 • Szép versek maraton – Könyvhét, Puskin kávézó, 2011. júnus 5.
 • Könyvheti felolvasás és beszélgetés Laurynas Katkus, litván költővel – Ráday Képesház, 2011. június 4. 
 • Költészetnapi versplakátok Leányfalun – a Hármasoltárokból, 2011. április 11.
 • A líra gyalogosai – Valentin-napi felolvasás Leányfalun – Hármas népdal-oltár, a szerző távollétében, 2011. február 13.
 • Godot Irodalmi est – 2010. július 7. Budapest, Akácfa u 51. , Fogasház – versfelolvasás a szerző távollétében

 

 • Költészet éjszakája – a Beszélő felolvasó estje, Budapest, Nyitott Műhely, 2010. június 2. Zelki János cikke itt
 • Műforítók Egyesületének első nemzetközi tábora – felolvasás, Diósjenő, 2010. május 28. – a fordító távollétében
 • Új Nautilus felolvasóest, 2010. május 25. Zappa Kávézó Báthori Csaba netnaplója itt
 • New Tendencies from the Young Budapest Literature Scene, Zwischen den Zeiten und Welten felolvasás, Karlsruhe, Insel Theater, 2010. április 30.
 • Rádióinterjú a karlsruhei felolvasás kapcsán SWR-2, 2010. április 30.
 • Berzsenyi Egy (két) hang – könyvbemutató, Budapest, Írók boltja Háy Jánossal, Reményi József Tamással és Faragó Richárddal. 2010. április 13.
 • Beszélő-est, Szilágyi Lenke Fényszelidítő– felolvasás, Budapest, Nyitott Műhely, 2009. december 10.
 • Szalontüdő – JAK-Solitude felolvasóest, Budapest Nyitott Műhely, 2009. november 22.
 • New Order – Antológiabemutató, beszélgetés George Szirtessel és Szabó T. Annával, London, HCC, 2009. november 8.
 • Verses öröknaptár – Liget könyvbemutató, felolvasás Budapest, Országgyűlési Könyvtár, 2009. október 27.
 • Sandfuge – könyvbemutató. Bemutatja Keresztury Tibor, a Magyar Kulturális Intézet Igazgatója, felolvasás, Schloss Solitude, Guibal Saal, Stuttgart, 2009. október 20.
 • 61. Frankfurti könyvvásár, merz&Solitude Stand, 2009. október 16.
 • Parnasszus, őszi lapszámbemutató – Pentagram, műfordításkötet bemutatója. Budapest, Műcsarnok, 2009. október 8.
 • Budapest transzfer IV., Verscsempész, felolvasás és kerekasztal-beszélgetés, Robert Milcakkal, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz terem, 2009. október 3.
 • A XXIX. Költők Világkongresszusa, felolvasás, Budapest Flamenco hotel, 2009 szeptember 28.
 • Spanyolnátha Pentagram könyvbemutató felolvasás, Miskolc, Ifjúsági Szabadidő Központ, 2009. szeptember 19.  képe
 • Prae – lapszámbemutató, felolvasás, Budapest, Műcsarnok, 2009. szeptember 16.
 • Műfordító-est, 2009 Könyvhét, Owen Sheers és Kei Miller versei, Pentgram c. kötetből, Ráday Könyvesház, 2009. június 6. Szerző-fordító távollétében
 • Versfelolvasás Bolzano, Kafé, Bolzano 2009. március 18. Szerző távollétében
 • International Writers Workshop, Hong Kong Baptist University 2008. október 21-november 20.

 

 1. Creative Works Recital MP Hong Kong Hotel, 2008. okt 28
 2. Public Reading, Fringe Club, Hong Kong, 2008. nov. 5
 3. Literary Development in Eastern Europe, Symposium, Lecture, Shaw Campus, Hong Kong, 2008. nov. 6
 4. Creative Works Reading, HSH Campus Hong Kong, 2008. nov. 7
 5. Ceative Reading, Zhuhai University, 2008. nov. 11
 6. Internat. Writers. Press Conf. Shandong University, Jinan, 2008. nov 13
 7. Reading, Shandong University, Jinan, 2008. nov. 13 a programrólaz írókrészletes programkép

 

 • Dichtung – Szerzői est, felolvasás a Solitude-ban, Stuttgart, Schloss Solitude, Guibal Saal, 2008. szeptember 16.
 • Remélem, belátják, Rácz Péter verseskötetének bemutatója, Balatonfüred, 2008. június 7.
 • Könyvheti felolvasás, költői est, Szimpla, 2008. június 7.
 • Költészetek éjszakája, felolvasás, Centrális Galéria Arany János utca, 2008. június 4.
 • Nyugat-Maraton, beszélgetés és felolvasás, PIM, 2008. május 17.
 • MűKEDDvelő, költői est Mesterházi Mónikával, MÚ-színház, 2008. május 13.
 • Rádióinterjú a Határok nélkülben az Europoeticáról, 2008. április 26.
 • A Homokfúga bemutatója, Lackfi Jánossal és Reményi József Tamással, 2008. április 22, Írók boltja
 • Europoetica – „Kis Iowa”-bemutatkozás, Budapest, Nyitott Műhely, 2008. április 18.
 • Europoetica fesztivál – „Kis Iowa”, felolvasás, moderálás, Budapest, Ráday utca Docu Art, 2008. április 12.
 • JAMC-kiállítás, költészet napja, versplakátok, Leányfalu, 2008. április 11.
 • Iowa in Athens – Fesztivál Athénben, 2008. április 3-6.

 

 1. New European Irony – műhelybeszélgetés, április 4.
 2. szerzői est – bemutatkozás, felolvasás, április 5., az esemény plakátja görögülG. István László versei görögül

 

 

 1. Translational seminar – 3 poems, szeptember 7. Shambough House, Iowa City
 2. Rádió és tv-interjú, Score One, szeptember 7. Hall, Iowa City,
 3. ICPL-panel: The writer as a reader – a Fuge of Confession – Library panel , szeptember 14. Public Library, Iowa City
 4. Bemutatkozás, Des Moines-i középiskolásoknak, szeptember 19. Shambough House, Iowa City
 5. International Writers – University Lecture, október 1. Schaeffer Hall, Iowa City
 6. Renga Session – with Chris Merrill, Young Dean, Marvin Bell (USA), Tomas Salamun (Slovenia), Ksenia Golubovich (Russia), Simone Inguanez (Malta) október 8-11. Shambaugh House, Iowa City
 7. The Worlds Voice in Our Ear, előadás a jubileumi héten – panel, Schaeffer Hall, Iowa City
 8. Neo avantgarde in Hungary – előadás, október 17. Writers’ House, Iowa City
 9. Reading – október 21. Prairie Lights Book Store, Iowa City
 10. Interjú az International Writing Programe-nak, október 23, Shambaugh Hose, Iowa City
 11. Translational Seminar – 3 poems with Mike Judd, november 2. Shambaugh House, Iowa City
 12. Rádióinterjú, The Voice of America, november 16. Washington
 13. Reading –a Words Without Borders szervezésében, Housing Works Kávézó, New York november 19.

Words Without Borders, 2007 november: Jungle, Chrystal study

 • Poetry reading, felolvasó est Antony Dunn-nal, London, Covent Garden, Magyar Kulturális Intézet, 2007. június 20.
 • Irodalmi párok VII. – Géher Istvánnal, Szépírók szalonja, Nyitott műhely, 2007. május 5.
 • Europoetica Sacra – költészeti fesztivál a Ráday utcában, a Converging Lines programjának folytatása, 2007. március 31.
 • Kontextus-műhely, Károli Gáspár Református Egyetem, 2007. március 29.
 • Radnóti-díj átadás estje, Győr, 2006. november 17.
 • Budapest Transzfer, első Nemzetközi Írófesztivál, Budapest, 2006. szeptember
 • Újhold Marathon, 2006. május 12. – beszélgetés és felolvasás, Budapest, PIM
 • Rend és káosz: zenei szimmetriák – ritmikai fraktálok a versszövegben Irodalomtörténet-elméleti konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 2006. április 20. (megjelenés alatt)
 • Nyitott Műhely, költői est, beszélgetés Ferencz Győzővel, 2006.
 • After Eight, beszélgetés Tóth Krisztinával, Virányosi Művelődési Ház, 2005. november
 • Converging Lines, egy hetes angliai felolvasókörút, 2004. október, angol napló a programról UK diary Oct 04.qxd
 • október 14, Manchester, Public Library
 • október 16, London, Poetry Café, Betterton Street
 • Rhodos Writers’ Centre – két hetes alkotói ösztöndíj, 2004. november
 • Grádicsok Weöres Sándor költészetéhez, Magyar Tanárok Egyesülete, 2003. november 15, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • After Eight, beszélgetés Lázár Júliával, Virányosi Művelődési Ház, 2003. december
 • Ha esik az eső nő a fű, zene és ritmika a szobrászatban – Szabó Ádámról MKE Parthenon-fríz Terem, 2003. május 5.
 • Kockajáték – fraktálok és szimmetriák Weöres Sándor dalverseiben, Radnóti Miklós Társaság, Győr, 2002. november
 • Járt utat a járatlanért el ne hagyj – Előd Ágnesről Stúdió Galéria, 2001. július 3.
 • Pannonhami Szemle 10 éves évfordulója, felolvasás, Műcsarnok, 1999. december 12.
 • „A csend szavai” – Nagyvilág-est a Fészek klubban, felolvasás, 1999. november
 • Writers’ Conference, Cambridge, July 1999 – British Council támogatásával
 • After Eight – beszélgetés Ferencz Győzővel, Virányosi Művelődési Ház, 1998. április
 • Liget-est, Ferencvárosi Művelődési Ház – felolvasás, 1995. január