HÁRMASOLTÁROK

HÁRMASOLTÁROK, PALATINUS, 2013

„Vakok bíznak így
a fényben, ahogy a jókedvemrôl határozok.”

Tudomásulvétel és elragadtatás – külön- leges költôi vállalkozáshoz méltó végletek, az olvasó azonnal azonnal ráismer életének (minden élet) meghatározó ellentmondá- sára. A vállalkozás tétje nem kisebb, mint profán imát mondani a szentséges hármas­ oltárok újrateremtett formáiban, mai díszle- tek közt. G. István László a modern költészet merész, sôt – Borbély Szilárd szavával – „or­cátlan szellemét mutatja föl nagy erôvel”.

„Menyhértnek
hódolnia kéne, de csak fázik boldogan.”