VERSEK A MÁRCIUSI JELENKORBAN

Jelemkor 20203A Jelenkor két versemet közölte. A Templom, a Héven. Az egyik álljon itt kedvcsinálónak:

Templom

 

Egy csapat kapucnis, esőkabátos gyereket

terelt két fókamozgású gondozónő

a folyópartra játszani. Félkörívben

álltak fel, arccal a folyó felé,

csattogott szét az iszap a parton.

Aztán láttuk, hogy inkább imára

készülődtek, a nyikorgó, himbálódzó stégen

a motorcsónakolaj olyan foltokat hagyott,

mintha valaki a földrészeket akarta volna

ügyetlenül ráskiccelni, az lett a

szószék, az egyik gondozónő már

nézett is vissza a part felé, mintha

a híveket szuggerálná. A félkör

első sora már térdelt, vonaglott az

iszap a lemenő nap fényében, remegett,

mint a beteljesületlen szerelem körül

vakító késleltetés. A második

sor gyengéden fogta az elsők vállát, mögéjük

bújtak, védő mozdulattal, de maguk is védelemre

szorulva, a hátsók pedig karba tett

kézzel alkottak füzérláncot mögöttük –

belső oszlopokat védő hátsó pilaszterív.

Egy szó sem hangzott el. A sok kapucnicsuklya

hátulról már olyan volt, mint valami műtőasztal

fölé hajló orvoscsoport sziluettje. Oldalról

eléjük kerültünk. Egyik esőkabát

alatt sem volt ember.

Kategória: AKTUÁLIS, FRISS KÖZLÉS | A közvetlen link.