REPÜLŐ SZŐNYEG-KÖZLÉSEK AZ ELŐZŐ NEGYED ÉVBEN 3. JELENKOR 2014.JANUÁR

63. Egy halott románca

(trochaikus sánta tetrameter – szkázon[1])

Füst a lelke, füst a farka, felkavarta szándékom.

Összevissza szédelegve rálelek, ha nincs testem.

Összejönni: széna-szalma. Illatát is itt érzem.

Hamvasztókemence-hangja sír alatt is értem szól.

65. Túlvilági tűnődés

(lírai trócheus[1])

 

Lesz-e éjfél, lesz-e hajnal, nem tudom.

Lesz-e élet, vagy felejtve száll a fecskék szárnyain,

s évszakokból, parti szélből, tengerekből összeforr

egy világ, mely nem valódi. Nem zavarja ébredés.

 


66. Ima

(léküthion[2])

Félve fogd a lelkemet…

Ezt akartad, Istenem:

hogy világra szüljenek,

s vissza is fogadjanak?

Félve fogd a lelkemet.

 

67. Termékenységi rítus

(itüphallikus[3])

Föl-le jár a lelkem.

testi tűzben állok.

Ég a Nap, kipattan

zöld tüzén a fűszál.

Mindenütt a nyílás

hív, magom kiömlik.

Nem marad szemérem.

 

Bodza lángja, szirma

pattogón virágzik,

kelyhe is kibomlott,

méh repül kibontva.
Testi tűzben állok.

Föl-lejár a lelkem.

70. Anonim

(hipodochmius[1])

 Eldobom nevem,

rám akaszkodik,

kútba rejthetem,

issza életem,

tűzbe dobhatom,

ég velem, parázs.

Füstje elborít,

megtalálja más.

73. Sorskerék

(két lábú trócheus)

 

Élni nem kell,

halni nem kell.

Éltem eddig,

vagy semeddig…

Meg se haltam?

Haltam addig,

míg az élet

újra nem szólt:

éltem aztán

újra ennyit,

újra haltam,

újra éltem,

míg sokára,

nagy sokára

újra hallom,

mégse értem:

nincs, ki értse –

élni nem kell.

Halni nem kell.

 

75. Csónak-sanzon

(hármas trócheus+3. epitritus[1])

 

 

Jöjj, karomba zárlak,

fél életem

átadom, vagy inkább

megszüntetem.

 

Mert szemedbe nézni

könnyű halál.

Mert szemembe nézni

könnyű halál.

 [1] A 3. epitritus képlete – – v[1] -v-v- kólon. Helyettesítő láb sehol sincs. A drámaköltészetben használatos, egyedül ritkán alkot sorozatot.

 [1] A tróchaikus ütemeket krétikusok (-v-), palimbacchiusok (–v), molosszusok (—) és spondeusok(–) helyettesíthetik. Gyakori a krétikus zárlat – ebben a szövegben is az utolsó ütemek helyén ez áll.

[2] -v-v-v- kólon. Negyedfeles trócheus, helyettesítő láb sehol sem lehet.

[3] A görög termékenységrítusok phallikus szimbólumait énekelték meg ebben a ritmusban. Képlete –v-v– . Ez is trochaikus kólon, helyettesítő láb nem állhat.[1] -v-x|-v-x||-v-x|— Metszete a középdierézis. Olyan négy ütemű csonka tróchaikus sor, melynek utolsó rövid szótagja helyett is hosszú áll. Hippónax alkalmazta, ezért hippónakteionnak is hívják.

Kategória: AKTUÁLIS, FRISS KÖZLÉS, REPÜLŐ SZŐNYEG | A közvetlen link.